2017
 
2003
Bornholm er en isoleret del af Danmark. Med sine kun 588 km2 indeholder denne østlige region stort set alle de biotoper, vi kender fra Danmark + en del bornholmske specialiteter. Biotoperne er for de flestes vedkommende temmelig små, men afstanden mellem dem er ganske kort. Bornholms dyre- og planteliv er meget varieret og spændende, og dertil kommer øens fantastiske beliggenhed i Østersøen, hvor den bliver brugt som rasteplads for mange trækkende fugle og insekter. Øens sydlige beliggenhed betyder et særligt klima, og dens undergrund og geologi, som er unik i Danmark, gør bl.a. topografien og plantevæksten enestående. 

Der er to foreninger, der siden 2003 har valgt at bruge ”Natur på Bornholm” som deres medlemsblad, og det er NaturBornholms Venner og Naturhistorisk forening. 

Formålet med tidsskriftet er at formidle viden og nyheder om den bornholmske natur herunder også geologi. Tidsskriftet er vigtig som dokumentation for både små og store naturhistoriske fund – som for de flestes vedkommende vil blive glemt for eftertiden. 

Vi bestræber os på at servere stoffet så flot og så letfordøjeligt som muligt. Dog er det de enkelte artikelforfattere, der lægger linjen i deres egne artikler. Hvert nummer skal være alsidigt, således at mange forskellige biologiske og geologiske emner berøres, og at graden af faglighed også skifter artiklerne imellem. Det er vores håb, at mere viden om naturens enkelte elementer og samspillet mellem disse kan føre til en forståelse for vigtigheden af, at vi på Bornholm passer bedre på vores natur. 

Redaktionen er uafhængig, men der er et vist samarbejde med NaturBornholm, som er tidsskriftets største kunde. Forfattere og fotografer er velkomne til at henvende sig til redaktionen med ideer til artikler, og efter at Natur på Bornholm nu er udkommet regelmæssigt i en årrække og er blevet kendt i vide naturhistoriske kredse, er der faktisk en del naturfolk, der henvender sig med manuskripter og ideer. Men redaktøren prikker stadigvæk mange blidt på skulderen…..og kun få siger nej til at skrive på opfordring. 

Besøg magasinets egen hjemmeside og læs mere.

 

Køb magasinerne her

Udgave 1 og 2 er udsolgt fra forlaget.
Udgave 3 - 7 kan købes i NaturBornholms butik (ikke online).
Udgave 7 - 14 kan købes i vores online shop her ...