Sveriges Fjärilar

- en fälthandbok för alla naturintresserade 

Håkan Elmquist - Göran Liljeberg - Morten Top-Jensen - Michael Fibiger
 
Den här fälthandboken omfattar alla Sveriges cirka 1100 storfjärilar - det vill säga alla dag- och nattfjärilar inklusive några familjer med småfjärilar, som traditionellt räknas som storfjärilar.

Samtliga arter visas med fotografier i viloställning i sin naturliga miljö. En hel del artkarakteristiska larver är också avbildade. Alla arter visas också som preparerade exempler i naturlig storlek på 89 färgplanscher.

Texten beskriver familjernas, underfamiljernas och den specifika artens k¨rnetecken, orväxlingsarter, flygtid, övervintringsstadie, värdväxter samt utbredning och förekomst i Sverige.

Alla familjer, underfamiljer och arter anges med de svenske och de internationella vetenskabeliga namnen.

Language: Swedish
Pages: 763
Published: 2019 (2. edition)
ISBN-13: 9788799805167